Zápis 2012 / MCAZJ

Zápis 2012

Výroční poradní oheň HOSLOVICE, 21.1.2011

Takzvaný retro rok, neboli rok gum Majora a Ludvíka.
(Zapisovatel Václavka a Olafka, kdyby Václavka nestíhala)

Úvodní slovo a zahájení má Náčelník.

Bilance roku 2010, náčelník neustále napomíná neukázněné členy, kteří nemístně vyrušují. Bába Jiravů opět řičí za hlasovací právo žen a je poslána do pí…. Jsou přivítání všichni členové a hosti. Dnešní schůze má jednu z nejvyšších účastí v historii klubu. V tom přivítacím chaosu se Major chce raději stát trpaslíkem, Olafka si to užívá a někteří jsou už zpití na prach.

Do klubu jsou přivítáni noví členové, Štěpán Davidů – Majorův vnuk a Štěpán Herbstů – Milunin vnuk, konečně zase nějací kluci.

Chossé neustále vyrušuje a je napomínán za své nemístné připomínky, nakonec je prohlášen za blba a je hlasováno za jeho vyvedení z jednací síně. V mnohých případech dokonce hlasoval 2x, jednou se opět zastal ženských za jejich hlasovací práva !

Veškeré dění je doprovázeno různými fotografiemi a filmovými spoty, které za mohutného aplausu promítá Radek Vačkář ze svého archivu na filmové plátno.

Prezentace, co se odhlasovalo, program schůze.

 • Z celkového počtu členů 28 je přítomno 22 jsme tedy usnášeníschopní.
 • Nepřítomni, omluveno 6
 • Písemně se odhlásil ze členství Mireček Cilka Nováček. Chtěli jsme po něm závěrečnou řeč, leč marně, v návalu sentimentu nenašel slova. Promluvil za něj Dědek a následně Major aby zachránili situaci. Olafka, ta mrcha, do zápisu poznamenala, že
 • Major, ten hajzl, mluvil za Mirečka zištně aby měl místo pro nové členy do klubu. Jarda Bubek měl taky dost divný poznámky na adresu Mirečka, proč jakože nejezdí na srazy… On prý taky nejezdí, protože má zlou ženu…
 • Je hlasováno za přijetí Jana Valdmana zvaného Rozuma do klubu. Po vášnivé diskusi a hlasování, 11 pro, 7 pro pod čáru, 4 se zdrželi hlasování, je nechán další rok pod čarou. Pomohl si k tomu i svým úvodním slovem, kdy předstoupil před davy a oslovil je: „….ahoj čuráci…“ No totok ?!
 • Papouch dovezl dobrou kořalku, teda údajně, Rozum dovezl hovno a bylo mu nařízeno donést bečku plzně. Olafka právě nasrala Majora když prohlásila za ženy, že Rozum je člen a Kevin pod čarou….
 • Je hlasováno za přijetí Franty Štěrby Kevina za přijetí pod čáru s výsledkem 17 pro, 1 proti, 4 se zdrželi hlasování – výsledek – přijat pod čáru.
 • Václav Šíma Kovář je 20-ti hlasy pro (2 se zdrželi hlasování) přijat za čestného člena. Radě starších se zavázal, že vyková apačský znak. Vyprovokoval ho k tomu Ludvík když prohlásil, že na sud asi nemá tak aspoň teda vyková ten znak.
 • Jednomyslně odhlasována úhrada pohoštění v Hoslovicích z apačské kasy.
 • Vystoupení Báby Jiravů k hospodaření a stavu financí v kase. Bylo velmi krátké a jednoduché, jsme chudí a v kase máme úplný hovno. Nic jiného nikdo z nás nečekal.
 • Ludvíkem byla vysvětlena pravidla nové apačské soutěže Prdelmánie, která proběhne v pozdějších večerních hodinách první noci.
 • Sobotní program – vycházka do mlýna, na rozhlednu, soutěž apačské slivovice, ročník 2010

Kalendář akcí roku 2011

 • 4. – 6. 2. 2011
  Leopoldov, Venca Šubrtů 60
 • 25. – 26. 2. 2011
  Horní Studýnky – Titanic
 • 5. – 12. 3. 2011
  Retro Apači na lyžích, Stříbrnice, paní Kampová
 • 27. – 29. 5. 2011
  Retro Letecký den LZ Čáslav
 • 3. – 5. 6. 2011
 • Třebíč, zlomená poloosa
 • 10. – 12. 6. 2011
  Setkání na Labi
 • 1. – 3. 7. 2011
  Zvole Lehárov
 • 22. – 24. 7. 2011
  Písek
 • 28. 7. 2011
  Svatba Lukin Jiravů s Rybářkou
 • 3. – 6. 8. 2011
  Venca Šubrtů putování Novohradskými horami
 • 26. – 28. 8. 2011
  Fjetef 40 ve Zvoli
 • 30. 9. – 2. 10. 2011
  Havran Šímovky, kóta 1602
 • 2. – 4. 12. 2011
  Mikulášská besídka Apačů v Březnici

Diskuse, úkoly na rok 2011, plnění úkolů z roku 2010

Úkol napsání výhružného dopisu Pačákům nebyl splněn a přesouvá se do dalšího VPO – plní Major, Ludvík

Chossé, který měl zpracovat detailní popisy techniky pro jejich umístění na webové stránky, předložil pouze neúplné rukopisy, ba co dím spoty. Když mu bylo vytknuto, že úkol nesplnil, demagogicky se před komisí obhajoval a vymýšlel roztodivné historky o složitosti úkolu a jeho časové náročnosti. Bylo mu zdůrazněno, že splnění úkolu se od něj očekává do konce ledna 2011 a výsledky předloží ke kontrole Ludvíkovi.

Diskuse probíhala prakticky po celou dobu schůze díky neukázněnosti a neurvalému chování téměř všech členů klubu. Apačské ženy neskonale ječely po hlasovacím právu, Olafka neustále srala Majora a Chossé měl nevyčerpatelně přiblblé připomínky úplně ke všemu.

Výsledky apačských soutěží

Apačská prdelmánie
K výsledku musím bohužel ocitovat slova Ludvíkova, který byl prezidentem nejen soutěže prdelmánie a Majorovi napsal. „…takže prosím tě do zápisu dopiš, že Ludvík je kokot a skoro nic si nepamatuje. Pamatuje si jen to, že vyhrála prdel jednoho z Jiravů, což se není čemu divit, protože hezčí prdel jaktěživ nenajdeš.

Druhý apačský soutěžní košt ovocných kořalek

 • Na prvním místě Olaf – vzorek je uložen v apačském archívu.
 • Na druhém místě Major
 • Další místa Ludvík opět neví
 • Celkem se zúčastnilo 8 vzorků ovocných kořalek a hodnotili je mimo jiné Olafka, Věrka, Miláček, Lišák, Olaf a další včetně jednoho z místních řep štamgastů hospody U Starýho kance.

Z originálu volně přepsal Major, 4.2.2012