Joudov / MCAZJ

JAK SE APAČI DOSTALI DO JOUDOVA

Apačský náčelník a šaman Geronimo, indiánským jménem Goyathlay nebo Gokhlayeh, Ten, který zívá, zkráceně Zíval, se narodil mezi léty 1820-25 na pomezí Arizony aNového Mexika bedonkohejským rodičům, bojovníku Taklishimovi, Šedivému, a ženě, kterou známe jen pod španělským jménem Juana. Byl údajně čtvrtým dítětem z celkem osmi sourozenců, čtyř chlapců a čtyř dívek. Většina z jeho bratrů a sester však byli spíše bratranci a sestřenice. Kromě Ish-ton byla jeho známou sestrou Nah-da-ste, která se stala jednou z manželek warmspringského náčelníka Nany (cca 1807-96). Na oplátku si Geronimo vzal Nanovu dceru Zi-yeh alias Kattie.
Taklishim zemřel na nějakou vleklou chorobu v době, kdy byl Goyathlay ještě malý chlapec. Jeho žena Juana se pak už nikdy nevdala. První Geronimovou ženou byla Alopé, po její tragické smrti měl ještě nejméně osm manželek (Chee-hash-kish, Nana-tha-thtith, Zi-yeh, She-gha, Shtsha-she, Ih-tedda, Taz-ayz-Slath a Azul). S Chee-hash-kish měl náčelník syna Chappa a dceru Dohn-say, se Zi-yeh dceru Evu a s Ih-teddou, kterou v roce 1885 unesl z okolí meskalerské rezervace, dceru Lennu a syna Roberta.
Ačkoliv se Goyathlay účastnil všech významných bitev Čirikavů, známějším se stal až v 70. letech 19. století a úplně se proslavil až v letech 1885-86, kdy s hrstkou bojovníků unikal několika tisícům amerických a mexických vojáků.

Náčelník zemřel 17. února 1909 na zápal plic. Způsobil si ho sám, neboť značně opilý spadl z koně do ledové vody a nastydl. Když Geronimo umíral, držel ho za ruku synovec Ace Daklugie. Ten se pak stal strážcem strýčkova odkazu a do značné míry i tvůrcem jeho legendy.

Ace Daklugie, Ten, který kazí dřevo, zkráceně Suk, syn Juha, náčelníka z Apačského kmene Nednhi (Chiricahua) a Ishton, sestry Geronima, se narodil  roku 1872 (na fotce stojící čtvrtý zprava) a Geronimo si jej údajně vybral jako svého nástupce. Po té, co se vzdal spolu s dalším apačským náčelníkem Mangasem Coloradem, byl poslán na Floridu, pak do Carlisle, což je město na severozápadě Anglie v distriktu Cumbria. Co se týče spekulací o modrých očích Geronima, má se za prokázané, že baptistický pastor a historik Norman B. Wood se v pevnosti Fort Sill v dubnu 1905 setkal nejenom se slavným Geronimem, ale že jej doprovázel i Ace a modré zabarvení očí patřilo jemu. To by ukazovalo na jeho záhadný genetický původ a zároveň by vysvětlovalo i to, že se s odlišnou kulturou starého světa dokázal sžít.V Anglii přijal jméno Joseph Knag, v roce 1915 se oženil a v roce 1921 se mu narodil syn Joseph. Po roce 1930 se s rodinou a tedy i malým Josephem stěhoval dále na východ aby utekl před velkou hospodářskou krizí, která se do Evropy šířila ze Spojených států. Podle dobových pramenů hodlal v cestě na východ pokračovat přes Rusko, Mongolsko, Čínu, Japonsko, ostrov Hawaj a skončit opět na západě USA. Podařilo by se mu tak zcela vyhnout následkům krize a skončit i s rodinou ve své domovině. Plány mu překazila druhá světová válka a jeho putování skončilo v jižní části tehdejšího Československa, kde v obci Joudov přečkal válečné útrapy. Legendárního apačské válečníka překvapil nástup komunistů po roce 1948. Natolik měl ve své indiánské krvi vzdor, že i ve svých 78 letech podstoupil v roce 1950 cestu za oceán k vyburcování apačského lidu, k pomoci bratrům ve vzdálené zemi. Bohužel zde, krátce poté v Novém Mexiku  14. dubna 1955, zemřel.
Nikdy se tak nedočkal svého vnuka Jana, který se narodil 16.5. 1956. Na počest slavného dědečka  se rodina rozhodla počeštit si své anglické příjmení Knag na české Suk.