Historie 2010 / MCAZJ

HISTORIE MC AZJ 2010

VPO Hoslovice – zápis:

Výroční poradní oheň HOSLOVICE, 23.1.2010
(Zapisovatel Václavka a Olafka, kdyby Václavka nestíhala)

 • Úvodní slovo a zahájení má Náčelník.
  • Bilance roku 2009, velmi kladné hodnocení nejvydařenější akce roku, 10-tého výročí MC AZJ spojeného s Lišákovými padesátinami.
  • Do klubu jsou přivítáni noví členové, Štěpánka Jiravů, posléze během víkendu také Mates Kryštofů, který se právě narodil Láďovo nejmladší dceři Michalce. Po dlouhé době zase jeden kluk.
  • Chossé neustále vyrušuje a je napomínán za své nemístné připomínky nemluvě o tom, že na začátku opět chyběl a samozřejmě nevěděl, která bije.

 

 • Prezentace.
  • Z celkového počtu členů 29 je přítomno 18 + 1 hlas Pitkinův má Major, tedy celkem 19, jsme tedy usnášeníschopní.
  • Nepřítomni, někteří omluveni, někteří se v 21. století nejsou schopni ani blbým telefonem omluvit, závěr ať si udělá každý sám:
   • Papouch omluven – zdravotní problémy, údajně se zády
   • Jarin hlídá barák a Lukáše, když jeho mladí si užívají někde na Slovensku
   • Fjetef nemá love
   • Vykladač má nějaký morybundus
   • Štika vokoun neomluven, nebyl schopen ani zavolat, při další schůzi bude zvažováno jeho členství
   • Kaplík tu byl sám minulý týden a hrozně se divil, jak to, že tu nikdo není
   • Laco, toho všechno sere, ženský v baráku, dřevo za barákem a taky mu chyběly love
   • Pačáci Dederoni měli nutnou oslavu padesátin, která nešla nikam přesunout, byť o termínu schůze věděli půl roku dopředu.
  • Miláček po těžké operaci se sdrátovanou čelistí přijel, Žorda to jistil se shora a ženské v hojném počtu vytrvale doprovází své apačské manžely.
  • Chossé opětovně narušuje schůzi svými blbými kecy, když komentuje Kevinovo ratlíka Kubu, kterému vyjíždí mrkev a chce provozovat orální sex s místní čubičkou uprostřed sálu. Opět je Majorem napomínán, sedá si a zaznamenává invektivy do svého deníčku, kokot jeden.
 • Co se domluvilo, co odhlasovalo, úkoly do budoucna.
  • Jednomyslně odhlasována úhrada pohoštění v Hoslovicích z apačské kasy, Dědek má blbý kecy, že ještě nic nesněd, je okamžitě poslán tam, kam patří se slovy, kdo pozdě chodí, sám sobě….
  • Šéfovi hospody je předán diplom za vzorné týlové služby po čas víkendu, ten zas na oplátku objednává pro všechny rundu piva.
  • Radkovi Vačkářovi je poděkováno za vzornou přípravu audiovizuální techniky na schůzi, Stáňovi Studenému ml zase za vzornou starost o webové stránky, pro Chossého, jebové.
  • Byl vytvořen apačský archiv ovocných kořalek, správcem archivu byl jednomyslně zvolen Olaf, místo archivu Myšenec. Vítězné vzorky vzešlé ze soutěží při příležitostech VPO budou archivovány a při příležitosti 20-tého výročí MC AZJ bude archiv vyžrán.
  • Dědek Jiravů podal vyčerpávající zprávu ze schůze testačních komisařů a Chossé, který neustále narušoval klidný průběh schůze, konečně dostal funkci. Oponoval sice, že už jednu funkci má, že už 5 let vzorně plní úkoly jako předseda interrupční komise, nakonec však funkci přijal. Bude hlavním sběratelem a dodavatelem takticko technických dat veškeré apačské historické techniky na webové stránky. Chossé děkuje za důvěru a všem připomíná, že na nás bude tvrdý. Výstupní kontrolu před uvedením dat na web však bude provádět komise ve složení Olaf, Major a Dědek.
  • Zhodnocení příspěvků na webové stránky. Vše, co je na webu, vytvořili Ludvík s Majorem za technické spolupráce Stáni Studeného. Všichni ostatní na ně serou, někteří je ani nečtou, ne tak poslat nějaký ten příspěvek. Na schůzích má ovšem každý plků, jak opice chcaní, ale skutek utek. O apačských profilech nemluvě. V jednom z bodů apačského desatera je tento stav výstižně popsán ve smyslu apačských ignorantů. Chossé danou situaci samozřejmě okomentuje, jak se on sám sebe může zhodnotit tak, jako nějakej  plukovník Ing. CSC zmrd, když má morální vlastnosti na pí…
  • Od chvíle, kdy se Láďa Kryštofů dozvěděl, že je dědkem a jeho vnuk se jmenuje Mates, stačil se několikrát opít, vyprázdnit, vybrečet, vychechtat a nakonec usnul. Nestačil tak zachytit vášnivou politickou debatu Majora s Olafem, kteří se sice neshodli, koho z těch zmrdů volit, zato se však shodli na velmi blízkém totálním bankrotu naší milované vlasti.
  • Náčelník prezentuje nerozebraná apačská trika a zlí jazykové tvrdí, že se pářou.
  • Jednomyslně odhlasován návrh na zvolení zástupce Moraváků a Pačáků, který je bude usměrňovat a vyžadovat po nich plnění stanov a úkolů, které obdrží od Rady starších. Je potřeba tu bandu ignorantů trochu zkrotit. Pačákům bude napsán výhružný dopis o neúčasti na mnoha důležitých zasedáních MC AZJ – plní Ludvík, Major.
  • Upřesnění apačského kalendáře:

– 11. – 12. 6. 2010        Kamenný stůl na Labi
– 18. – 20. 6. 2010        Bubek 50
– 3. – 11. 6. 2010 Rumunsko, Transylvánie
– 28. -31. 7. 2010 (4. – 7. 8. 2010) rybačka a houbink u Venci Šubrtuj na Šumavě

 • Nejčerstvější informace k Rumunsku:
  • účast: Dědek, Luki, Škodič, Major, Náčelník, Havran, Havran ml, Kikina, Rozum, Oťas
  • Auta: 2x M 151 A2, 1x M151, 2x Jeep Willys, vše vezeno buď na velké odtahovce pro šest aut, zařizuje Ota + 7-mi místné auto – Havran, nebo 3x odtahovka Havran, Oťas, Rozum
  • Ve čtvrtek k večeru 3.6.2010 přejezd do Třebíče, naložení aut a noční přesun do Oradei. Zde za úplatu hlídané parkoviště, dvůr, fabrika, cokoli, kde uklidíme přepravníky a odtud již našimi miláčky po ose do hor, někdy 4.6. během dne.
  • Na přelomu duben, květen uděláme poradu ke konečné verzi, auta, mýtné krabičky, kořalka, pivo, náhradní díly apod.
 • Výsledky apačských soutěží:

 

  • Apačské Karaoke:
   • Na prvním místě a diplom získává Houba & Vendulka Houba
   • Na druhém místě Miluna Chosé
   • Na třetím místě Václavka Ludvik
   • Na posledním místě duo Škodič & Bubek

Celkem se zúčastnilo 12 soutěžících před pěti porotci, soutěž měla profesionální úroveň a mnozí si konečně uvědomili, že by v některých chvílích měli opravdu držet tlamu.

 • První apačský soutěžní košt ovocných kořalek

–  Na prvním místě a diplom získává Chosé
–  Na druhém místě Náčelník
– Na třetím místě – z Ludvíka, ředitele soutěže jsem to nevyrazil, tak asi   nikdo
–  Na posledním místě Houbovo kozí bobky
Celkem se zúčastnilo 10 vzorků ovocných kořalek a hodnotilo je anonymně 10 ochutnávačů. Přestože někteří závistivci chtěli soutěž zmanipulovat, nakonec proběhla velmi korektně a v duchu fair play. K Chossého vítězství je nutno poznamenat, že on sám, tím jak je zaneprázdněn přikrýváním slepic, nasbíral pouze 70 kg kvasu. Protože takové množství nelze oficiálně vypálit, musel být jeho kvas smíchán s velmi kvalitním, který naložila s láskou Majorovo starší dcera Kačka. Doposud jí to Chossé ani neoznámil, ne tak, že by ji třeba přijel potřást pravicí, má to totiž do Okřesanče příliš daleko.

 

Z originálu volně přepsal Major, 8.3.2010

 

Ze zimního srazu – zápis:

Studýnky 27. 2. 2010 – Titanic

Tradiční zimní sraz proběhl dle očekávání, počasí na vyjížďku se vydařilo, někteří se vrátili na základnu silně opojení ohnivou vodou a museli si hodit odpoledního šlofíka aby mohli následující noc koncertovat až do rána.

Páteční doplňkový poradní oheň řešil následující:

 • Ludvík informoval všechny zúčastněné o VPO v Hoslovicích a následovalo počítání členů, je nás 15, jsme tedy usnášeníschopní.
 • Fjetef byl jednomyslně zvolen za zástupce moravské sekce MC AZJ, jak navrhoval Laco: „….mládí vpřed, je potřeba aby se mladí soudruzi otrkali ve funkci…“ Od tohoto okamžiku bude Fjetef za celou tu moravskou bandu a její činění zodpovědný. Chudák, už dopředu je litován, že to s nimi nebude mít jednoduché.
 • Je avizována pánská jízda na začátek června do Rumunska za ciknama, medvědama a upírama do Transylvánie. Sestava: Náčelník, Major, Dědek, Škodič, Lukáš, Havran, Kikina, Rozum, Oťas, Havran junior.
 • Rozum požádal o hostování v MC AZJ. Bude o tom hlasováno na Bubkových narozeninách Rozumovi je připomenuto, že hostující členové musí plnit veškeré povinnosti, práva však nemají žádná !

 

Rozum sobotní ráno navrhuje Apačům, aby omladili ženský apačský sbor. Na to Pitkin s ukrutným řevem řeší trhání Báby Jiravů na dvě půlky a hrozně se diví, že z ní budou dvě, zase staré, sedmadvacetileté báby.

Opět Rozum v noci všechny ukrutně sral svým neustálým řevem, cestováním po pokojích a obtěžováním Apaček svým chtíčem.

Celkově se sraz vydařil, týlové zabezpečení pod velením Ivana bylo opět bez chyby, dobře jsme si zahráli, zazpívali a popili ohnivé vody.