Historie 2004 / MCAZJ

HISTORIE MC AZJ 2004

Rok 2004

  • Únor – Výroční poradní oheň, tentokrát pod vedením zástupce Zástupce Náčelníka protokolu kanceláře Náčelníka generálního štábu AČR, pplk. Ing. Jiřího Ludvíka Ludvy. Již 5. VPO MC AZJ se nesl v intencích těch minulých za účasti vzácného hosta, pana Rozuma, který si „takovou lahůdku“, řečeno jeho ústy, nemohl nechat ujít. Tentokrát se již nepřijeli podívat zástupci 90-té pěší, již tehdy začali být pod silným vlivem samozvaného Colonela Chorého, u Apačů zvaného Chorchoje. Samozřejmě, vždyť tato akce nebyla z těch komerčních. Pravděpodobně historicky nejúspěšnější tanečnice přiváděli některé Apače k divokým výpadům a jejich slušné vychování se rázem měnilo pouze v rozmnožovací pud (Chossé, Žorda, Jarynův kluk Jareček).Klikni foto Ještě jedno nové vnesl Ludvík do průběhu schůze. Byly voleny úplně nové komise, volební, mandátová a imunitní, pro ochranu vedoucího schůze, rozpočtová a interrupční. Nemohu se nezmínit, že o předsedu interrupční komise byl velký boj mezi Olafem a Chossém. Olaf svůj návrh odůvodňoval svými čtyřmi dětmi z jednoho vrhu, vyhrál to však Chossé, který má sice děti jen dvě, ale bylo přihlédnuto  k sedmi potratům jeho Miluny. Zároveň mu bylo důrazně doporučeno, jak takovýmto excesům v budoucnosti předcházet. Apač Vykladač zde oslavil své čtyřicáté narozeniny, k poslechu a tanci Standovi a nám všem naposledy zahrála kapela hajných. Po zralé úvaze nás opustil Bedřich Tandy Tandléř. Důvody, které uvedl nemohl myslet vážně, protože bychom museli být dementní, abychom je brali vážně my.
  • Duben – Opět Májka u Lišáka ……………………
  • Červen – Letecký den + rozloučení Ludvíka před jeho tříletou cestou do země předků
  • Červenec – Mohelnice, Zvole, Lehárov
    Sraz v písku na soukromém tankodromu, tady jsme se rozloučili s Ludvíkem a Václavkou, kteří odcestovali do země našich předků.
  • 23. července nás navždy opustil náš milovaný kamarád a pravý Apač Žorda, který odešel do věčných lovišť po vleklé a zákeřné nemoci zvané Mo-mo-mo-ri-bu-n-dus (Mochito, rum i burbon, Napoleon a dusivá cigára). Zástupci Rady starších se s ním přišli rozloučit na jeho poslední cestě dne 28. 7. 2004. Ve věčných lovištích je určitě obklopen vším, co měl rád.
  • Srpen – Pánská jízda na Slovensko a do Polska za účasti Major, Chossé , Náčelník, Miláček, Jaryn, Báchor, Lehár, Houba, Opočenský.
  • Září – návštěva našich polsko-slovenských přátel na Oravě, klikni foto
  • Prosinec – Nově objevená palírna v obci Kozlov, kde jsme toho roku vypálili 308 litrů velmi dobré slivovice.